Uutiset

19.10.2023 Setlementti Tampere ry ja Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy yhteistyöhön Suomen Palkkakeskus Oy:n kanssa

17.09.2023 Videns Oy  ja Suomen Palkkakeskus Oy yhteistyöhön

10.09.2023 M.O.S Palvelut  ja Suomen Palkkakeskus Oy yhteistyöhön

30.03.2022 Tilitoimisto Eurocontrol ja Suomen Palkkakeskus Oy yhteistyöhön

08.09.2021 Tilitoimisto Liisa Tyynilä Oy ja Suomen Palkkakeskus Oy yhteistyöhön

17.02.2020 Tilitoimisto Marjut Uotila Oy ja Suomen Palkkakeskus Oy yhteistyöhön

Suomen Palkkakeskus on jälleen mukana Työsuhde.Nyt -tapahtumassa vuonna 2016!

Tapahtuma järjestetään 04.-05.10.2016 Technopolis Innopoli 1, Hki.
Tapahtuman järjestäjänä on Management Institute of Finland MIF Oy.
Käy tutustumassa monipuoliseen työsuhdeasioita käsittelevään tapahtumaan osoitteesta: Työsuhde.Nyt.
Ohjelma: http://www.tyosuhde.fi/ohjelma mm.
Puhujat: tyosuhde.fi/puhujat

Suomen Palkkakeskuksen puheenvuorot keskittyvät seuraaviin aiheisiin:

- Vuosilomalain muutokset

- Ennakonpidätyksen erityistilanteita

Suomen Palkkakeskuksesta puhujana:

Tanja / Yrittäjä, palkanlaskennan asiantuntija ja kouluttaja

Suomen Palkkakeskus on jälleen mukana Työsuhde.Nyt -tapahtumassa vuonna 2015!

Tapahtuma järjestetään 29-30.09.2015 Hilton Helsinki Kalastajatorpalla.
Tapahtuman järjestäjänä on Management Institute of Finland MIF Oy.
Käy tutustumassa monipuoliseen työsuhdeasioita käsittelevään tapahtumaan osoitteesta: Työsuhde.Nyt.
Ohjelma: http://www.tyosuhde.fi/ohjelma mm.
Puhujat: tyosuhde.fi/puhujat

Suomen Palkkakeskuksen puheenvuorot keskittyvät seuraaviin aiheisiin:

- Palkkaennakon, ulosoton ja kuittauksen huomioiminen palkanlaskennassa

- Lomautus ja erilaiset tilanteet palkanlaskennassa

Suomen Palkkakeskuksesta puhujana:

Tanja / Yrittäjä, palkanlaskennan asiantuntija ja kouluttaja

 

Suomen Palkkakeskus on jälleen mukana Työsuhde.Nyt -tapahtumassa

Tapahtuma järjestetään 07-08.10.2014 Helsinki Congress Paasitornissa. Tapahtuman järjestäjänä on Management Institute of Finland MIF Oy.
Käy tutustumassa monipuoliseen työsuhdeasioita käsittelevään tapahtumaan osoitteesta: Työsuhde.Nyt.
Ohjelma: tyosuhde.fi/ohjelma
Puhujat: tyosuhde.fi/puhujat

Suomen Palkkakeskuksen puheenvuorot keskittyvät vuosilomalain muutoksiin. Aiheena ovat :

- Vuosiloman sairauskarenssin poistuminen

- Kuukausipalkkaisten lomapalkan laskentasäännöt.

Suomen Palkkakeskuksesta puhujana:

Tanja / Yrittäjä, palkanlaskennan asiantuntija ja kouluttaja

 

 

19.02.2014 CON TI Consulting Oy Ab ja Suomen Palkkakeskus yhteistyöhön

 

CON TI Consulting on innovatiivinen ja osaava taloushallinnon konsultointiyhtiö. Tilitoimistopalvelut sekä pienille että keskisuurille yhtiöille. Auttaa tehostamaan hallinnon toimintoa ja auttaa hallinnon kehittämistä yrityksissä. Erinomainen kielitaito!! 

Yhteistyön myötä voimme tarjota hyvää taloushallinnon palvelua yrityksille.

Lisätietoja:
CEO, Outi Tastula, gsm +358 40 774 8060, outi.tastula@conti.fi

01.01.2014 alkaen yrityksille lisäverovähennys koulutuskustannuksista

Lue myös koulutuskorvauksesta! Kattavaa lisätietoa löydät TVR:n sivuilta: www.tvr.fi/fi/koulutuskorvaus/

Hallitus on jättänyt esityksen eduskunnalle 05.09.2013, lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta.

Pääasiallinen sisältö on, että yrityksiä kannustetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen lisäverovähennyksellä. Vähennyksen saaminen edellyttää koulutussuunnitelman laatimista. Suunnitelman voi laatia jo tänä syksynä, kunhan suunnitelma täyttää tulevan lain vaatimukset tai vuoden 2014 kuluessa, mikäli vähennys halutaan tehdä verovuonna 2014. Laki koskee niin osa-aikaisia kuin kokoaikaisiakin työntekijöitä.

Mikä koulutus oikeuttaa vähennykseen?

  • Ulkopuolisen järjestämät kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja konferenssit sekä yrityksen sisäiset koulutukset. Tähän ei kuitenkaan lueta perehdytystä tai työnopastusta. Suomen Palkkakeskuksen koulutukset oikeuttavat lisävähennykseen.
  • Koulutuksen tulee liittyä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin senhetkisen työnantajan palveluksessa, työntekijä saa palkkaa koulutukseen osallistumisajalta ja työntekijän palkkakustannuksiin ei ole saatu verovuonna palkkatukea.
  • Koulutuksen tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään yhden tunnin.

Miten koulutusvähennys lasketaan?

Koulutusvähennyksen suuruus on 50 prosenttia yrityksen keskimääräisestä päiväpalkasta. Tämä kerrotaan koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä.

  • Yrityksen työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva verovuoden palkkasumma jaetaan työnantajan keskimääräisellä työntekijämäärällä ja näin saatu osamäärä jaetaan luvulla 200 = keskimääräinen päiväpalkka.
  • Vähennysoikeuden enimmäismäärä on kolme päivää työntekijää kohden. Edellyttää työntekijän tosiasiallista osallistumista.
  • Vähennys lasketaan kokonaisten koulutuspäivien perusteella. Koulutuspäivänä pidetään päivää, jonka kesto on vähintään kuusi tuntia. Koulutuspäivä voi muodostua myös useasta koulutuksesta, joiden yhteenlaskettu kesto on vähintään kuusi tuntia.

Lisäinfoa:

  • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta (HE 95/2013). Klikkaa tästä.
  • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaaminen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 99/2013). Klikkaa tästä.

 

Suomen Palkkakeskus on mukana Työsuhde.Nyt -tapahtumassa

Tapahtuma järjestetään 12-13.11.2013 Marina Congress Centerissä. Tapahtuman järjestäjänä on Management Institute of Finland MIF Oy.
Käy tutustumassa monipuoliseen työsuhdeasioita käsittelevään tapahtumaan osoitteesta: Työsuhde.Nyt.

 

20.09.2013 Tekmil ja Suomen Palkkakeskus yhteistyöhön

 

 

Suomen Palkkakeskus ja Tekmil Oy ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan Suomen Palkkakeskuksen asiakkailla on nyt mahdollisuus saada korkealaatuista valmennusta talous- ja HR-hallinnon kansainvälisiin vuorovaikutustilaisuuksiin. Tekmil tarjoaa Suomen Palkkakeskuksen asiakkaille varmuutta luontevaan toimimiseen tilanteissa, joissa kommunikoidaan asiakkaiden tai muiden sidosryhmien kanssa muillakin kuin kotimaisilla kielillä.

”Tälle yhteistyölle on todellinen tarve ja tilaisuus, sillä asiakasyrityksemme ovat tiedustelleet mahdollisuutta parantaa mm. palkkahallinnon englannin kielen taitoaan esimerkiksi sähköposteihin, puhelinpalavereihin tai kokouksiin liittyen” kertoo Tanja Suomen Palkkakeskuksesta.

Tekmil tuottaa 17 kielen ja 120 kouluttajan voimin kieli- ja kulttuurivalmennuksia, käännös- ja tulkkauspalveluita yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat vahvistaa luontevaa ja vakuuttavaa ammatillista kommunikointia myös vierailla kielillä. ”Tekmilin toiminta lähtee aina asiakkaan tarpeista ja toiveista. Valmennuksen tavoitteet käydään tarkasti läpi ja kullekin kurssille nimetään aina parhaiten asiakkaan toimintaan, toimialaan ja tarpeisiin soveltuva kouluttaja. Näin myös Suomen Palkkakeskuksen valmennuskursseilla, jossa talous- ja hr-hallinnon ammattilaiset voivat natiivin brittiläisen taloushallinnon ammattilaisen opastamana käytännönläheisesti parantaa oman alan kommunikointitaitojaan” kertoo Tekmilin toimitusjohtaja ja perustaja Sari Kanti-Paul.

Tekmil on arvostettu toimija ja alan nopeimmin kasvava yritys Suomessa. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Tekmilin kouluttajien ammattitaito on 4,7/5. Tekmilin asiakkaista 96% haluaa suositella yrityksen palveluita.

Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön, Balance Consultingin, menestyjäluokituksessa Tekmil Oy on taloudellisen suorituskykynsä perusteella luokiteltu menestyjäyritykseksi myös vuonna 2013.

Lisätiedot: www.tekmil.com

 

Taloushallinnon koulutustarjonta laajenee

 30.8.2012 Ajantiedon koulutustarjonta osaksi Suomen Palkkakeskuksen koulutustarjontaa.

 ”Laadukkaille palkkahallinnon koulutuksille on kysyntää. Yhteistyöllä helpotetaan palkkatietämystä kaipaavien perustietojen hankintaa ja osaamisen ylläpitoa”, kertoo Ajantiedon toimitusjohtaja Jaana Koskinen.

”Vaikka palkanlaskenta olisikin ulkoistettu, myös yrityksissä mm. palkkalistojen tarkistuksesta sekä työntekijöiden neuvonnasta vastaavan talousosaajan tai työsuhdeasioita hoitavan henkilön tulisi hallita palkanlaskennan perusasiat muun henkilöstöhallinnon ohella. Osaaminen tuo huomattavia kustannussäästöjä yrityksiin. Uusi yhteistyö helpottaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamista”, kertoo Tanja Suomen Palkkakeskuksesta.

Ajantieto Oy

Ajantiedon koulutukset alkavat siitä, mihin tutkintoihin johtavat päättyvät. Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä ja osaamistarpeita ennakoivia. Koulutustarjontamme soveltuu kaikille, jotka tarvitset työssään talous- ja liiketoimintaosaamista. Koulutuksissamme on käynyt noin 10 000 talousosaajaa yli kolmesta tuhannesta organisaatiosta.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jaana Koskinen, puh. 040 – 569 3500, jaana.koskinen@ajantieto.fi

 

 

X

Kuukauden vinkki

Hyödyllisiä linkkejä! Klikkaa ja kurkkaa, apuja päivittäiseen palkanlaskennan työhön!

Kelan "Arkipäivien määrän laskuri"

Kooste vuoden 2023-2024 arvoista!

KOULUTUKSET

Suomen Palkkakeskus Oy kouluttaa!

 

Koulutuskalenteri 2024!

Tallenteita lisätään pitkin vuotta 2024!

Koulutukset tilattavissa myös yrityskohtaisina mm:

Lomapalkanlaskennan koulutuskokonaisuus

Lomapalkanlaskenta käytännönläheisesti, 1pv.

Lomapalkanlaskennan erityistilanteet käytännönläheisesti, 1pv.

Meiltä voit tilata palkanlaskentaan liittyviä koulutuksia järjestettäväksi yrityksessänne!

 Voit tilata koulutuskirjeen tästä!

Koulutusterveisin,
Tanja Vartiainen
Suomen Palkkakeskus Oy
tanja.vartiainen(at)
suomenpalkkakeskus.fi