Vuosilomalaki -teoriasta käytäntöön!

SISÄLTÖ UUDISTETTU VIELÄKIN KONKREETTISEMMAKSI KOKONAISUUDEKSI JA JÄSENNELTY VASTAAMAAN TYÖELÄMÄN TARPEITA!
Vuosiloma-asiat ovat aina ajankohtaisia palkanlaskennassa. Varsinkin ennen tilinpäätösaikaa, lomavuodenvaihdetta ja kesälomia on hyvä päivittää kaikki oleellinen tieto lomapalkanlaskennasta.
Tästä webinaarista saat selkeän kokonaiskuvan lomapalkanlaskennasta (step by step) ja runsaasti esimerkkejä työelämän eri tilanteiden soveltamiseen. Webinaarissa aihealueet on avattu selkein esimerkein.

Webinaarissa käydään läpi myös erityistilanteita.

Päivitä ja syvennä osaamistasi!
Kehity webinaarin myötä LOMAPALKANLASKENNAN OSAAJAKSI!

Tavoitteet:

 • Päivän jälkeen pystyt vastaamaan itsenäisesti lomapalkanlaskennasta.
 • Lomapalkanlaskennan keskeisten periaatteiden ja käsitteiden hallitseminen.
 • Erilaisten tilanteiden huomioiminen laskettaessa vuosiloman pituutta.
 • Hallitset vuosilomaa täydentävien sairauslisäpäivien laskennan
 • Lomapalkan- ja korvauksen laskeminen eri tilanteissa.
 • Saada varmuutta lomapalkan laskentaan: laista ei aina löydy suoraa vastausta käytännön työelämässä eteen tuleviin tilanteisiin. Webinaarissa saat avaimet näiden tilanteiden käsittelyyn! Materiaalia voit hyödyntää arjessa laskennan tukena, käytännönläheinen "käsikirja".
 • Päivän aikana käydään läpi lomapalkanlaskentaa käytännön läheisillä esimerkeillä, jotta opitun voi hyödyntää konkreettisesti työelämässä.
 • Saat mukaasi runsaasti oppeja ja vinkkejä sujuvaan vuosilomalaskentaan! Kouluttaja on konkreettisesti laskenut yli 100 000 palkkalaskelmaa ja laskee edelleen sekä kokemusta on kertynyt palkanlaskennasta yli 25 vuodelta, vuodesta 1998 alkaen.

Kouluttaja: Tanja Vartiainen / Suomen Palkkakeskus

Koulutuspäivän sisältö:

 • Vuosiloman pituus: vuosiloman ansainta ja ansaintasäännön valitseminen sekä muutokset lomanmääräytymisvuoden aikana, poissaolojen vaikutus ja laskenta (työssäolon veroinen aika), vapaaoikeus ja milloin työntekijä siirtyy vapaajärjestelmästä ansaintajärjestelmään; vaikutukset laskentaan. Käydään läpi erilaisia poikkeustilanteita vuosiloman pituuden laskemisessa.
 • Lisävapaapäivät:  laskenta ja lisävapaapäivien korvausten laskenta. Laskenta on osoittautunut haastavaksi, myös loppupalkkoja laskettaessa, joihin nämä tulee myös muistaa huomioida mukaan. Tulorekisterin huomioiminen! Käsittely tulorekisterissä voi tulla yllätyksenä!
 • Aikaprioriteettisäännökset kattavasti: miten päällekkäiset poissaolot käsitellään?, vaikutukset vuosiloman kertymiseen.
 • Toistuvat määräaikaiset työsopimukset: vaikutukset vuosiloman ansaintaan ja laskentaan.
 • Vuosilomapalkan laskenta: kuinka laskentasääntö valitaan?, eri työaikamuodot ja palkkaustavan merkitys, laskentasäännön soveltaminen käytännössä, runsaasti hyödyllisiä esimerkkejä.
 • Mitkä erät huomioidaan lomapalkkaa laskettaessa eri laskentasäännöissä
 • Kuukausipalkkaisten lomapalkanlaskenta: oma syventävä osio! Muutostilanteet ovat nykyään haastavia kun palkkaperusteet ovat erit lomapalkassa ja varsinaisessa työajan palkassa. Käsittely! Konkreettiset esimerkit kuukauden laskennasta, jossa on työ- ja lomapäiviä.
 • Muutostilanteet: miten erilaiset muutostilanteet käsitellään palkanlaskennassa, hyvä ja kattava yhteenvetotaulukko!
 • Vuosiloman ansainta ja laskenta eräissä irtisanomistilanteissa
 • Lomakorvaus: työsuhteen aikana ja työsuhteen päättyessä, milloin lomakorvaus voidaan maksaa työsuhteen kestäessä?
 • Tulorekisteri-ilmoittaminen lomapalkanlaskentaan liittyen
 • Kelasta haettavat korvaukset ja ns. sava-vähennykset: mitä korvauksia vuosilomiin liittyen voi hakea, milloin ja miten?, missä vaiheessa ns.sava-vähennykset voidaan tehdä.
 • Runsaasti esimerkkejä päivän aikana! Myös lomapalkkavelkaraportista!

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
 

Webinaaritallenne julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Hinnasto

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

 

Nähdään webinaarien merkeissä!

 

Koulutusterveisin,

Tanja Vartiainen

Kuukauden vinkki

Hyödyllisiä linkkejä! Klikkaa ja kurkkaa, apuja päivittäiseen palkanlaskennan työhön!

Kelan "Arkipäivien määrän laskuri"

Kooste vuoden 2023-2024 arvoista!

KOULUTUKSET

Suomen Palkkakeskus Oy kouluttaa!

 

Koulutuskalenteri 2024!

Tallenteita lisätään pitkin vuotta 2024!

Koulutukset tilattavissa myös yrityskohtaisina mm:

Lomapalkanlaskennan koulutuskokonaisuus

Lomapalkanlaskenta käytännönläheisesti, 1pv.

Lomapalkanlaskennan erityistilanteet käytännönläheisesti, 1pv.

Meiltä voit tilata palkanlaskentaan liittyviä koulutuksia järjestettäväksi yrityksessänne!

 Voit tilata koulutuskirjeen tästä!

Koulutusterveisin,
Tanja Vartiainen
Suomen Palkkakeskus Oy
tanja.vartiainen(at)
suomenpalkkakeskus.fi