Kevät 2014

Poimintoja koulutuspäivien palautteista

Keväällä 2014 järjestettiin seuraavia palkkakoulutuksia eri paikkakunnilla:

 • Palkanlaskennan perusteet: palauteprosentti 97,5%
 • Palkanlaskennan jatkokoulutus: palauteprosentti 96,0%
 • Palkanlaskennan VERO-päivä: palauteprosentti 94,4%
 • Vuosilomalain säännökset: palauteprosentti 97,5%
 • Kouluttaja: Tanja Vartiainen

Palautteet: Palkanlaskennan perusteet

Koulutuspäivän eri osa-alueet pyydettiin arvostelemaan asteikolla 1-5 (1=heikko, 5= erinomainen) ja lisäksi vapaamuotoisia kommentteja. Seuraavassa on esitelty osa-alueiden keskiarvot ja poimintoja palautteista:

1. Koulutuksen sisältö: keskiarvo 4,6

 • Selkeä kokonaisuus, kattava.
 • Asiat selitettiin selkeästi ja aihepiirit käsitteli perusteet hyvin.
 • Paljon "tänka på:ta" vaikka palkkoja on laskenut useamman vuoden.
 • Asiat käytiin yksityiskohtaisesti läpi, esimerkit hyviä.
 • Koulutus rakennettu mielenkiintoisesti ja asiat jaksotettu hyvin.

2. Harjoitusten haastavuus: keskiarvo 4,2

 • Sopivan haastavia.
 • Tehtävät sopivia, ei liian helppoja, sai miettiä mutta pääsi lopputulokseen.
 • Vaativia, mutta ei liian vaativia.
 • Harjoitukset hyviä. Oli ihan peruslaskuja, joilla näkee miten menee käytännössä ja sitten oli haastavampiakin tehtäviä.
 • Hyvät tehtävät, juuri sopivat tällaiseen koulutustilaisuuteen.

3. Koulutuksen järjestelyt: keskiarvo 4,7

 • Selkeät ohjeet sähköpostitse, koulutustila hyvä.
 • Hyvät järjestelyt kaikin puolin.
 • Kaikki sujui loistavasti.
 • Siistit, hyvät tilat, ruokailu erittäin hyvä, samoin taukotarjoilut, viihtyisä oppimisympäristö.

4. Kouluttajan onnistuminen: keskiarvo 4,8

 • Kouluttaja onnistui erinomaisesti työssään.
 • Todella positiivinen, selkeä ja helppo ymmärtää.
 • Esimerkkien käyttö hyvä, asiantunteva.
 • Innostava, innostunut, oppilaat hyvin huomioon ottava, asiantunteva.
 • Selkeä ja hyvä kerronta. Loistava tahti.
 • Erittäin hyvä ja mielenkiintoinen kouluttaja.
 • Hyvä, selkeä, havainnolliset esimerkit, jaksoit innostaa osallistujia.

5. Muut kommentit:

 • Mukava päivä, sai paljon ajateltavaa.
 • Kiitos hyvästä koulutuksesta!
 • Päivä oli sujuva, mielenkiintoinen ja antoi paljon uutta oppia ja palautti ja selkeytti jo opittuja asioita.
 • Koulutus erittäin tarpeellinen ja asiantunteva.
 • Todella hyvä, että saa kysyä kouluttajalta apua juuri omiin tilanteisiinsa.
 • Paljon käytännön esimerkkejä yleisistä virheistä, joista ei edes tiedä, että ovat olleet virheitä. Sain runsaasti "kehitettävää" omassa yrityksessä.
 • Hyvä koulutus, selvensi muutamia käsitteitä, mitä, miksi ja milloin.
 • Valaiseva päivä:)
 • Kokonaisuutena hyvä, tiivis paketti aloittelevalle. Käytännön esimerkit hyvin valaisevia.

 

Palautteet: Palkanlaskennan jatkokoulutus

Koulutuspäivän eri osa-alueet pyydettiin arvostelemaan asteikolla 1-5 (1=heikko, 5= erinomainen) ja lisäksi vapaamuotoisia kommentteja. Seuraavassa on esitelty osa-alueiden keskiarvot ja poimintoja palautteista:

1. Koulutuksen sisältö: keskiarvo 4,6

 • Hyvä, kattava.
 • Paljon jäi jälleen käteen eli paljon uutta muistettavaa ja tehtäviä tuli.
 • Materiaali oli laaja ja yksityiskohtainen.
 • Paljon hyödyllistä ja uutta tietoa palkanlaskennasta.
 • Käytännön esimerkkejä runsaasti.
 • Hyvä, avaava sisältö.

2. Harjoitusten haastavuus: keskiarvo 4,4

 • Tehtävät avasivat hyvin teoriaa.
 • Avasi paljon asioita.
 • Asiat uusia mutta tehtävien läpikäynti perusteellista.
 • Hyvä, että on ns. helppoja ja vaativimpia tehtäviä.

3. Koulutuksen järjestelyt: keskiarvo 4,5

 • Tosi hyvä. Kiva kun sopiva porukka, eikä massakoulutus.
 • Sopiva tila, selkeät ohjeet päivän kulusta.
 • Erittäin tyytyväinen. Suosittelen!

4. Kouluttajan onnistuminen: keskiarvo 4,8

 • Asiat kerrottu selvästi ja ymmärrettävästi. Ammattitaito näkyi selvästi.
 • Selvä ulosanti ja hyvät tiedot.
 • Todella hyvä!!
 • Osaava kouluttaja! Ilo kuunnella.
 • Asiantunteva, puhe asioista käytännönläheistä, ei "turhaa" lakikieltä.
 • Kouluttaja esitti asiat selkeästi ja johdonmukaisesti.

5. Muut kommentit:

 • Hyvä, syventävä paketti peruskoulutuksen jatkoksi.
 • Erittäin hyvä, kun materiaalin sai etukäteen sähköisenä :) Kouluttaja asiantunteva, erityisesti käytännön tietoa.
 • Hyvä ja selkeä koulutus.
 • Mielenkiintoinen päivä!
 • Taas onnistunut koulutus. Uusia asioita opittu:) Tehtävät ovat hyviä ja yhdessä avataan ongelmat.

 

Palautteet: Palkanlaskennan VERO-päivä

Koulutuspäivän eri osa-alueet pyydettiin arvostelemaan asteikolla 1-5 (1=heikko, 5= erinomainen) ja lisäksi vapaamuotoisia kommentteja. Seuraavassa on esitelty osa-alueiden keskiarvot ja poimintoja palautteista:

1. Koulutuksen sisältö: keskiarvo 4,5

 • Erinomainen tietopaketti.
 • Oli hyvä, että mentiin syvälle asioissa.
 • Syvennyttiin hyvin vero-asioihin, esimerkit hyviä.
 • Tärkeää tietää työn puolesta, kuinka ennakonpidätykset hoidetaan/lasketaan.
 • Taas laaja mutta tarkka koulutus.
 • Tärkeistä asioista puhuttiin ja paljon asioita aukesi.

2. Harjoitusten haastavuus: keskiarvo 4,1

 • Tehtävien läpikäynti huolellista.
 • Sopivan haastavia, ymmärrettäviä ja selkeyttäviä.
 • Harjoitukset tarpeeksi haastavia, joita saa pohtia.
 • Oli helppoja sekä vaativia tehtäviä.
 • Sopivia ja asiaa hyvin avaavia.

3. Koulutuksen järjestelyt: keskiarvo 4,6

 • Kaikki sujui hienosti ja aikataulu piti hyvin.
 • Hyvät tilat. Sujuvasti meni kaikki.
 • Kaikki toimi hienosti!
 • Kiva, että materiaalit sai etukäteen. Hyvä ruoka ja tilat.
 • Aikataulussa pysyminen hyvä, asiat silti ehdittiin käydä yksityiskohtaisesti läpi.
 • Todella hyvin järjestetty.

4. Kouluttajan onnistuminen: keskiarvo 4,8

 • Osaa selittää asiat selkeästi ja avaa ns. ongelmakohdat hyvin.
 • Joka vuosi ihailen ja ihmettelen kouluttajan syvää tietoa ja hankalien asioiden kääntämistä käytännön kielelle.
 • Hyvin kerrottu ja avattu vaikeitakin asioita. Leppoisa ja mukava koulutus.
 • Selkeä esitys, miellyttävä kuunnella. Asiantunteva!
 • Selkeä, ystävällinen, "ajan hermolla".
 • Selkokielistä opetusta, lakiteksti selvennettiin hyvin.
 • Kouluttaja oli asiantunteva ja pystyi hyvin vastaamaan kysymyksiin.

5. Muut kommentit:

 • Tunnelma koulutuksessa mukavan rento, mutta silti asiallinen.
 • Hyvät esimerkit! Kouluttaja erittäin hyvä!
 • Hyvä ja iloinen koulutus.
 • Koulutusmateriaali hyödyllinen jatkossakin.
 • Ammattitaitoinen kouluttaja :) kiitos!
 • Todella paljon tietoa, kouluttaja kertoi erittäin selkeästi.
 • Kiitos päivästä!
 • Hyvä, että veropäivä käsiteltiin suhteellisen laajasti. Vaikea aihe, johon tarvitsee moni apuja.
 • Hyvä kokonaisuus (kaikki 4pv.) teoriaa ja käytäntöä palkanlaskennan pohjaksi.
 • Erittäin mielenkiintoinen ja omaa työtä tukeva!

 

Palautteet: Vuosilomalain säännökset

Koulutuspäivän eri osa-alueet pyydettiin arvostelemaan asteikolla 1-5 (1=heikko, 5= erinomainen) ja lisäksi vapaamuotoisia kommentteja. Seuraavassa on esitelty osa-alueiden keskiarvot ja poimintoja palautteista:

1. Koulutuksen sisältö: keskiarvo 4,6

 • Materiaali ajankohtainen, selkeä, hyviä esimerkkejä.
 • Hyvin tuli kokonaisvaltaisesti asia käsiteltyä.
 • Täyttä asiaa, ajankohtaista asiaa, hyvin jäsennetty aineisto, tehtävät huippuja!!!
 • Hyvä sisältö, tuli "vanhoistakin asioista" uutta tietoa, plussaa se, että voi ottaa yhteyttä jälkikäteen = tukipalvelu.
 • Uusia asioita esille, joita en odottanutkaan!!
 • Hyvin ja perusteellisesti esitetty.
 • Täytti odotukset ja enemmänkin.

2. Harjoitusten haastavuus: keskiarvo 4,4

 • Harjoitukset olivat hyviä, ei liian helppoja.
 • Hyviä esimerkkejä, joutui pinnistämään aivojaan!
 • Oikeita tilanteita.
 • Sopivan vaikeita ja haastavia.
 • Sopivia.

3. Koulutuksen järjestelyt: keskiarvo 4,6

 • Todella hyvä kokonaisuus.
 • Kaikki oli todella hyvin. Ruoka erinomaista, tila helppo löytää jne.
 • Hyvä! Materiaali todella hyvä.
 • Kaikki sujui hyvin.
 • Hyvin sujui ja tauot sopivan mittaiset.
 • Aikataulussa pysymisestä plussaa!

4. Kouluttajan onnistuminen: keskiarvo 4,8

 • Osaamista ja tietoa löytyy.
 • Iloinen, pirteä, innostava, asiantunteva.
 • Asiantuntevasti ja selkeästi esitetty asiat.
 • Selväsanainen, hyvä esiintymään.
 • Selkeä esitys, looginen eteneminen.
 • Hyvä ulosanti, asiantuntijuus kohdallaan.
 • Erittäin hyvä ja selväsanainen kouluttaja, joka hallitsee asiat.
 • Kouluttaja osasi kertoa asiasta hyvin "kansanomaisesti". Hänellä oli hyvä asiantuntemus asioista.

5. Muut kommentit:

 • Hyvät esimerkit, varsin mielenkiintoinen kurssi. Kiitos siitä!
 • Hyvä, että materiaali tuli etukäteen.
 • Hyvä, että tehtiin välillä tehtäviä eikä ollut pelkkää luennointia.
 • Onnistunut päivä! :)
 • Käytännönläheinen lähestymistapa on oikein hyvä! Tehtävät onnistuneita.
 • Käytännön läheisesti esitetyt esimerkit hyviä!
 • Kiitos mielenkiintoisesta päivästä!
 • Kouluttajan esiintyminen oli selkeää ja varmaa, kiitos siitä! Materiaali oli hyvin kattava ja erittäin selkeä. Tehtävät oli hyviä!
 • Harjoitustehtävät avasivat hyvin vuosilomalain kiermurat, jäi paremmin mieleen.
 • Kannatti osallistua!
 • Yksi parhaita kursseja palkanlaskentaan liittyen. --> Vuosilomalain kohdat on saatu hyvin avattua ja esimerkit ovat todella havainnollisia.
 • On todella hieno asia, että kouluttajalle saa lähettää sähköpostia koulutuksen jälkeen ja että hän on tukenamme!
 • Iso kiitos! Yksi parhaista koulutuksista, jossa olen ollut :)
 • Kurssimateriaali oli tosi selkeä ja helppolukuinen.

 

Suuri kiitos kaikille palautelomakkeen täyttäneille!!

Kuukauden vinkki

05/2018.

KATRE. Tulorekisteri on jo nurkan takana! Startti ensi vuonna, 01.01.2019! Tästä voi tutustua hallituksen esitykseen: HE 134/2017 vp.

Järjestämme konkreettista koulutusta valmistautumisesta Katreen, kaiken pitää olla valmista 01.01.2019 ja työnteon rutiineja tulee muuttaa vuoden 2018 aikana:

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan! Kurkkaa myös muut koulutukset!

Palkka-asioista vastaavien ajankohtaispäivä 2018

Jäljellä enää kaksi koulutusta!
Tampere 15.05.2018
Vaasa 16.05.2018.

Koulutuksessa käydään läpi kaikki ajankohtaiset asiat sekä tuttuun tapaan, hintaan sisältyy neuvontapalvelu sekä vuonna 2018 myös päivittävä uutiskirje!

Kiertueaikataulu

VUOSI 2018

Kevään 2018 koulutukset ovat alkaneet!

Kurkkaa koulutuskalenteri!

Yrityskohtaiset koulutukset

Meiltä voi tilata mm. suoraan koulutuspaletissamme olevia koulutuksia järjestettäväksi yrityksessänne tai koulutuksista voidaan koota Teille sopiva kokonaisuus!

Seuraa ilmoitteluamme fb:ssä ja kotisivuilla! Voit myös tilata koulutuskirjeen tästä!

Yst.terv.
Tanja Vartiainen
Suomen Palkkakeskus